Відповідно до плану проведення заходів для педагогічних працівників дошкільної освіти, 9 квітня 2021 року було проведено в онлайн-режимі семінар для директорів на тему: «Освіта для сталого розвитку. Екосвідомість». Учасниками семінару стали 14 керівників закладів дошкільної освіти.

Консультант КУ «ЦПРПП ММР» Кузьмінська Ю.М. висвітлила актуальність проблеми. У Концепції екологічної освіти в Україні зазначається, що одним із найголовніших важелів у розв’язанні нагальних екологічних проблем повинна стати «підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи (не насильство, а гармонійне співіснування з нею).Освіта для сталого розвитку  спрямована на набуття знань і навичок, що сприяють формуванню нового екологічно свідомого суспільства, формування нових світогляду, позицій, цінностей, сприяють розвитку, який є соціально бажаним, економічно життєздатним і екологічно збалансованим. Головним поштовхом для формування засад якісно нової системи освіти на засадах сталого розвитку є переорієнтація існуючих програм освіти на комплексне вивчення соціальних, екологічних, економічних питань із врахуванням місцевих, національних й регіональних умов, а також глобального контексту. Інклюзивність як одна з характеристик ОСР полягає в охопленні всіх громадян освітою для сталого розвитку без фокусування на расових, статевих, класових, вікових, географічних та інших відмінностях осіб та соціальних груп. Адже збільшення ступеня участі всіх громадян в процесах суспільного розвитку дасть можливість якнайкраще використовувати їхні таланти й навички, швидше допоможе трансформувати несталі способи життєдіяльності на безпечні та збалансовані.

Директор Сатанівського закладу дошкільної освіти «Росинка» Пруненко О.В. у презентації «Освіта для сталого розвитку: мета та основні завдання» ознайомила учасників online спілкування  із сутністю поняття, змістовими особливостями ОСР (інтеграції в ній трьох аспектів:екологічного, соціального, економічного).

Директор Аврамівського закладу дошкільної освіти «Ромашка» Іванчук Р.В.(керівник методичного об’єднання директорів ЗДО і дошкільних підрозділів ЗЗСО) відзначила, що сформована екологічна культура стає надзвичайно важливою рисою особистості кожної сучасної людини. Адже часті природні лиха, а також загальне погіршення стану навколишнього середовища демонструють, що екологічні проблеми вже не вийде просто ігнорувати. 

У ході обговорення педагоги зрозуміли наскільки важлива особиста відповідальність кожної людини у збереженні навколишнього середовища для майбутнього покоління, що спільна діяльність усіх учасників освітнього процесу впливає позитивно не лише на дошкільників. Вона спонукає педагогів і батьків вихованців переосмислити власний стиль життя та поведінку.

Усі заклади вирішили приєднатися до Еко-флешмобу «Дерева замість квітів», який присвячений до Міжнародного дня землі.

семінар для директорів ЗДО