Міністерство освіти і науки України затвердило Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Державного стандарту дошкільної освіти. Розроблений документ створено та рекомендовано для закладів післядипломної педагогічної освіти, для педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку.

 Метою документа є формування загальних та фахових компетентностей щодо імплементації оновленого Стандарту дошкільної освіти з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів.

Типова програма за терміном розрахована на 45 годин (1,5 кредити ЄКТС) та передбачає дистанційну або мережеву форму підвищення кваліфікації — у вигляді інтерактивних вебінарів, відеоконференцій, онлайн-практикумів, обговорення актуальних питань та обміну досвідом щодо впровадження оновленого Стандарту. Зокрема, програма містить шістнадцять взаємопов’язаних тем, у межах яких передбачається теоретична і практична підготовка педагогів, а також виконання ними самостійної роботи. На фінальному етапі навчання за програмою підвищення кваліфікації слухачі мають скласти підсумковий тест. У Міністерстві освіти очікують, що використання Типової програми сприятиме підвищенню методичного й практичного рівнів професійної компетентності педагогічних працівників дошкільних закладів освіти.

Скачати нову програму можна тут